Person i pågående behandling

Person i pågående behandling

Jag insåg att jag hade problem med ett våldsamt beteende under en situation med min hustru. Jag tappade kontrollen och blev aggressiv och agerade med ett våldsamt beteende. Det som fick mig att söka hjälp var att mitt beteende ledde till ett polisiärt ingripande. Dessutom hade jag sedan tidigare goda erfarenheter av mottagningen.

Behandlingen är mycket bra så här långt. Mina svårigheter och brister har lyfts fram, jag har blivit känslomässigt berörd och fått vägledning i att inte agera våldsamt, jag har fått ökad förståelse för hur min partner upplever stark ilska och aggressivt beteende. Under behandlingen har det skett positiva förändringar i mitt beteende och i relationen till min partner. Jag har påbörjat en förändringsprocess i mitt förhållningssätt generellt i alla mina nära relationer. Hur jag kommunicerar och lyssnar, hur jag hanterar mina känslor och impulser. Relationen till min hustru har tagit ett litet steg i rätt riktning. Jag har undvikit att agera aggressivt, jag har lugnat ner mig och inte fått våldsamt aggressiva utbrott. Hon upplever mig som mer lugn och inkännande.

Till andra som upplever att de har problem med ett våldsamt beteende skulle jag vilja säga - Sök hjälp. Gå inte bara runt och tro att det ska bli bättre, ta ansvar över ditt agerande. Med hjälp och vägledning kan det bli förändring och ett bättre mående. Det är svårt att klara av dina inre svårigheter på egen hand.