Behandlare, Manscentrum

Behandlare, Manscentrum

Många av de personer som hör av sig till oss på Manscentrum gör det efter att det har varit ett gräl där hemma som på ett eller annat sätt har spårat ur. Mannen är ofta chockad över hur han har agerat. Han mår mycket dåligt när han inser att hans fru och barn är rädda för honom. Han har svårt att avgöra hur våldsam han har varit, men inser att hans beteende inte var bra och skäms över det. Och han vill inte att familjen skall vara rädd för honom.

Efter det första telefonsamtalet, där vi gör en första kort undersökning av problembilden, brukar vi mötas efter cirka en vecka för en mer grundlig utredning. Många män är ovana att prata med en psykolog/terapeut och är ganska nervösa första gången, men det går fort över. Få ångrar att de tog kontakt med oss. Vårt fokus ligger på att så noggrant som möjligt gå igenom vad som har hänt och få en bild av situationen. Det är också viktigt att förstå mannen och vad han behöver utveckla så att det inte händer igen. Efter det tar vi ett gemensamt beslut om vi skall fortsätta och i så fall vad vi skall fokusera på.

Vi anpassar behandlingen efter varje persons behov. Det kan vara att ändra förhållningsätt till andra, konfliktlösning och kommunikation men det viktigaste är att få stopp på det destruktiva beteendet. I vissa fall har vi individuella samtal, men för de flesta män som har problem med aggressivt och våldsamt beteende är det bäst att gå i grupp. 15 gruppsamtal med andra män med liknande problem, bruka leda till att man handskas med sig själv och sina relationer på ett mycket bättre sätt.

I vissa fall är män osäkra på om de har ”tillräckligt stora problem” men om omgivningen reagerar, bör man åtminstone höra av sig för att diskutera sina problem med någon som är professionell.