Behandlare, Alternativ till våld (ATV) Täby

Behandlare, Alternativ till våld (ATV) Täby

De flesta män som ringer oss berättar att de blir arga, överdrivet arga. En inledande beskrivning kan vara ”jag har ett hett temperament” ”jag höjer rösten och skriker” eller ”jag har förstått att min ilska gör att min familj känner obehag och de är rädda för mig”.

Man är nervös när man ringer, det är svårt att veta hur man ska börja och vad man ska berätta. Vi vet att det är svårt, att man kan vara fylld med känslor av skuld och skam och tankar om vad vi ska tycka om dem. Det är modigt att kontakta oss.  Vi har ett kort telefonsamtal, det är bättre att få en tid för besök så snart som möjligt. Att komma in i vår lokal, få ta en kopp kaffe, få möta en behandlare som är trygg och lugn med att prata om våld brukar hjälpa mot den första osäkerheten.

När vi möter en man i behandling tänker vi att det här en person som vill ha hjälp med ett beteende, att sluta använda våld, det är inte en våldsam person. Det är en självklarhet att skilja mellan person och handling.

Den viktigaste förändringen i behandlingen är när mannen börjar bli uppmärksam på sin egen ilska och aggressivitet, när fokus flyttas från partnern till egna personen, Vad är det jag säger och vad är det jag gör?  Nästa steg är att så småningom stå ut med svåra känslor som frustration, besvikelse och tillkortakommanden, att inte hantera en känsla av vanmakt genom att använda våld.

Män som avslutar sin behandling brukar berätta att de nu är mycket lugnare, att de har lärt sig att svåra känslor inte är farliga och att de kan och vågar känna. Det är inte ovanligt att de också berättar att de märkt att barnen vill vara mer med dem, ”de verkar inte lika rädda för mig längre”

Vi brukar säga till de män som kommer hit att alla är välkomna, oavsett i vilka former och uttryck våldet visar sig -  Om närstående personer upplever ditt beteende som skrämmande, då har du kommit rätt.